خبر فوری

خبر فوری

جایزه حقوق بشر نروژ به کشیشی از هندوراس اعطا شد

 Comments
در حال خواندن:

جایزه حقوق بشر نروژ به کشیشی از هندوراس اعطا شد

جایزه حقوق بشر نروژ به کشیشی از هندوراس اعطا شد
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

جایزه حقوق بشر نروژ موسوم به “رافتو” به اسماعیل مورنو کوتو، کشیشی از هندوراس تعلق گرفت.

این جایزه بخاطر تلاشهای این کشیش در دفاع از آزادی بیان در کشور خشونت زده هندوراس، به او اعطا شده است.