خبر فوری

خبر فوری

فعالیت انساندوستانه جانی دپ، بازیگر بزرگ سینمای هالیوود

بدون شرح

فعالیت انساندوستانه جانی دپ، بازیگر بزرگ سینمای هالیوود

جانی دپ پیش از آغاز فیلمبرداری خون آشامان هالیوود در یک حرکت انساندوستانه در برزیل برای کودکان ناشنوا و کم شنوا فعالیت می کند.

مطالب بیشتر از بدون شرح