خبر فوری

خبر فوری

سومین دوره بازی های ویدئویی مادرید

بدون شرح

سومین دوره بازی های ویدئویی مادرید

مردم در عین حال که از بازی در سومین دوره بازی های ویدئویی مادرید، پایتخت اسپانیا لذت می برند، با نام مارکهای بزرگ سازنده این بازی ها نیز آشنا می شوند.

مطالب بیشتر از بدون شرح