خبر فوری

خبر فوری

رکوردشکنی سگ بولداگ در اسکیت سواری ویژه

بدون شرح

رکوردشکنی سگ بولداگ در اسکیت سواری ویژه

یک سگ بولداگ در شهر لیما، پایتخت پرو، توانست رکورد گینس را برای طولانی ترین مسافت اسکیت بوردینگ بشکند. او در این رکورد شکنی موفق شد، سوار بر اسکیت از میان پای سی نفر که پشت سر هم ایستاده بودند عبور کند.

مطالب بیشتر از بدون شرح