خبر فوری

خبر فوری

درگیری در پارلمان کوزوو

بدون شرح

درگیری در پارلمان کوزوو

مخالفان دولت کوزوو، در اعتراض به توافق برای عادی سازی روابط با صربستان، در صحن پارلمان کوزوو از اسپری فلفل و گاز اشک آور استفاده کردند. در خاج از ساختمان پارلمان نیز معترضان به سمت پلیس سنگ و رنگ پرتاب کردند. آنها خواهان لغو توافقات اخیر دولت با صربستان و مونته نگرو بودند.

مطالب بیشتر از بدون شرح