خبر فوری

خبر فوری

تخلیه مرکز روابط اسلامی آمریکا پس از دریافت نامه حاوی پودر سفید رنگ

در حال خواندن:

تخلیه مرکز روابط اسلامی آمریکا پس از دریافت نامه حاوی پودر سفید رنگ

تخلیه مرکز روابط اسلامی آمریکا پس از دریافت نامه حاوی پودر سفید رنگ
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

پرسنل دفتر مرکزی شورای روابط اسلامی آمریکا در واشنگتن، پس از دریافت نامه ای حاوی یک پودر سفید رنگ تخلیه شدند.

بنابر گزارشها، همراه با این نامه این جمله که “مرگ دردناکی داشته باشی مسلمان” نیز برای این مرکز اسلامی ارسال شده بود.