خبر فوری

خبر فوری

کریسمس در باغ وحش

بدون شرح

کریسمس در باغ وحش

جانوران باغ وحش گدانسک در لهستان هدیه های کریسمس خود را دریافت کردند. این هدیه ها بخشی از برنامه آماده سازی جانوران برای حفظ بقا در طبیعت و بیرون باغ وحش بود.

مطالب بیشتر از بدون شرح