خبر فوری

خبر فوری

در جستجوی بازماندگان رانش زمین در چین

بدون شرح

در جستجوی بازماندگان رانش زمین در چین

جستجو برای یافتن بازماندگان رانش زمین در شهر شنژن چین ادامه دارد. این سانحه بر اثر جاری شدن سیل و فرو ریختن تل عظیمی از زباله های ساختمانی رخ داد. دهها نفر بر اثر این حادثه ناپدیده شده اند.

مطالب بیشتر از بدون شرح