خبر فوری

خبر فوری

شیرجه در سال جدید

بدون شرح

شیرجه در سال جدید

گروهی از اهالی شهر رم در سرمای زمستان با شیرجه زدن در رودخانه شهر، فرا رسیدن سال جدید میلادی را جشن می گیرند. شیرجه در این رودخانه در روز اول سال سنتی شصت ساله در شهر رم است.

مطالب بیشتر از بدون شرح