خبر فوری

خبر فوری

نمر باقر النمر، روحانی شیعه مخالف حکومت عربستان سعودی اعدام شد

در حال خواندن:

نمر باقر النمر، روحانی شیعه مخالف حکومت عربستان سعودی اعدام شد

نمر باقر النمر، روحانی شیعه مخالف حکومت عربستان سعودی اعدام شد
اندازه متن Aa Aa

شیخ نمر باقر النمر، روحانی شیعه مخالف حکومت عربستان سعودی، اعدام شد.

او یکی از چهل و هفت نفری است که دولت عربستان سعودی روز شنبه از اعدام آنها خبر داد. به گفته وزیر کشور عربستان سعودی، افراد اعدام شده، به اتهامهای تروریستی محکوم شده بودند و اکثر آنها اهل عربستان سعودی بودند.

شیخ نمر یکی از سازمان دهندگان اصلی اعتراضهای ضددولتی چهار سال قبل در شرق عربستان سعودی بود.

دولت ایران مخالفت خود را با اعدام شیخ نمر اعلام کرده بود.