خبر فوری

خبر فوری

تظاهرات بازنشستگان یونانی علیه طرح دولت سیپراس

در حال خواندن:

تظاهرات بازنشستگان یونانی علیه طرح دولت سیپراس

تظاهرات بازنشستگان یونانی علیه طرح دولت سیپراس
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

صدها کارگر و بازنشسته یونانی در مخالفت با طرح دولت برای کاهش دستمزد بازنشستگان در مرکز شهر آتن راهپیمایی کردند.
طرح پیشنهادی بودجه سال ۲۰۱۶ توسط الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان و به درخواست تروئیکا اواخر ماه دسامبر گذشته به تصویب پارلمان رسید.
در این طرح کاهش مزیای بازنشستگی و افزایش مالیات ها به عنوان راه هایی برای کاهش هزینه های عمومی در نظر گرفته شده است.