خبر فوری

خبر فوری

استفاده پلیس کلن از ماشین های آبپاش برای متفرق کردن تجمع مخالفان مهاجرت

بدون شرح

استفاده پلیس کلن از ماشین های آبپاش برای متفرق کردن تجمع مخالفان مهاجرت

پلیس ضد شورش در شهر کلن آلمان برای متفرق کردن تجمع هواداران جنبش دست راستی پگیدا ماشین های آب پاش را بکار گرفت. این جنبش ضد اسلامی شدن اروپا مخالف سیاست مهاجرتی دولت مرکل است.

مطالب بیشتر از بدون شرح