خبر فوری

خبر فوری

بریتانیا از دریچه دوربین فضانورد بریتانیایی

بدون شرح

بریتانیا از دریچه دوربین فضانورد بریتانیایی

تیم پیک، فضانورد بریتانیایی که در حال انجام ماموریت خود در ایستگاه بین المللی فضایی است، هنگام عبور بر فراز کانال مانش، از بریتانیا فیلمبرداری می کند.

مطالب بیشتر از بدون شرح