خبر فوری

خبر فوری

صلاح عبدالسلام به هنگام دستگیری

بدون شرح

صلاح عبدالسلام به هنگام دستگیری

محله مولنبک در بروکسل، پایتخت بلژیک روز جمعه شاهد تبادل آتش پلیس با مظنونان حملات پاریس بود. در این روز پلیس توانست صلاح عبدالسلام را چهار ماه پس از حملات مرگبار ۱۳ نوامبر پاریس دستگیر کند.

مطالب بیشتر از بدون شرح