خبر فوری

خبر فوری

سیل در روسیه

بدون شرح

سیل در روسیه

در روزهای اخیر روسیه با سیل در مرکز و مناطق شمالی این کشور رو به رو شده است. شرایط جوی نامساعد سبب شده تا توده های یخ در بسیاری از رودخانه ها آب شوند. وزارت شرایط اضطراری روسیه گروه هایی از امدادگران را برای جلوگیری از مشکلات ناشی از سیل به کار گرفته است.

مطالب بیشتر از بدون شرح