خبر فوری

خبر فوری

جشنواره موسیقی نظامی در مسکو

بدون شرح

جشنواره موسیقی نظامی در مسکو

جشنواره بین المللی موسیقی نظامی در مسکو، پایتخت روسیه برگزار شد. پیش از اجرای مراسم شرکت کنندگان به احترام جانباختگان زمین لرزه ایتالیا ۱ دقیقه سکوت کردند.

مطالب بیشتر از بدون شرح