خبر فوری

خبر فوری

فوران آتشفشان در جزیره ریونیون

بدون شرح

فوران آتشفشان در جزیره ریونیون

آتشفشانی در جزیره ریونیون که تحت حاکمیت فرانسه است روز یکشنبه فوران کرد. این آتشفشان «پیتون دو لا فورنز» نام دارد و در شرق جزیره ریونیون واقع شده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح