خبر فوری

خبر فوری

پلیس آفریقای جنوبی بسوی دانشجویان گلوله های پلاستیکی شلیک کرد

بدون شرح

پلیس آفریقای جنوبی بسوی دانشجویان گلوله های پلاستیکی شلیک کرد

پلیس آفریقای جنوبی برای پراکندن دانشجویان دانشگاه رودس گلوله های پلاستیکی شلیک کرد. دانشجویان به شهریه و افزایش هزینه های تحصیلی معترض بودند. پلیس ۱۱ دانشجو را بازداشت کرد و تعدادی نیز به بیمارستان منتقل شدند. دانشجویان پلیس آفریقای جنوبی را به برخورد خشن با معترضان متهم می کنند.

مطالب بیشتر از بدون شرح