حفظ نمادهای مذهبی پس از زمین لرزه نورچا در ایتالیا

بدون شرح

حفظ نمادهای مذهبی پس از زمین لرزه نورچا در ایتالیا

در این ویدئو آتش نشان ایتالیایی پس از تخریب و ویرانی که زمین لرزه ۶.۵ ریشتری در شهر نورچا به بار آورد، صلیب ها، مجسمه ها و تابلوهایی را که مضمون و درونمایه ای مذهبی دارند از کلسیای شهر خارج می کنند تا در صورت ریزش کل بنای کلیسا در امان باشند.

مطالب بیشتر از بدون شرح