خبر فوری

خبر فوری

معترضان خواستاری برکناری جاکوب زوما شدند

بدون شرح

معترضان خواستاری برکناری جاکوب زوما شدند

هزاران نفر طی تظاهراتی در شهر پروتوریا در آفریقای جنوبی خواستاری برکناری جاکوب زوما، رئیس جمهوری این کشور از قدرت شدند. معترضان و منتقدان خانواده آقای زوما را به سوء استفاده از نفوذ خود برای سودجویی های تجاری و خود وی را به تضعیف دموکراسی کشور متهم می کنند.

مطالب بیشتر از بدون شرح