خبر فوری

خبر فوری

تایلند صاحب پادشاه جدید شد

بدون شرح

تایلند صاحب پادشاه جدید شد

پنجاه روز پس از مرگ پادشاه تایلند، پسرش، ماها واجیرالونگکورن روز پنجشنبه رسما اداره امور سلطنت را برعهده گرفت.

مطالب بیشتر از بدون شرح