خبر فوری

خبر فوری

جشنواره بین المللی بالون ها در شهر اقصر مصر

بدون شرح

جشنواره بین المللی بالون ها در شهر اقصر مصر

چندین بالن هوای گرم روز پنج شنبه ۲۵ آذرماه در آسمان شهر اقصر در جنوب مصر به پرواز درآمدند. سازماندهندگان این رویداد امیدوارند این جشنواره به احیای صنعت گردشگری تضعیف شده این کشور پس از انقلاب بهار عربی کمک کند. در این رویدار رقبایی از کشورهای آلمان، بریتانیا، ژاپن، سوئد، آفریقای جنوبی، فرانسه، هلند و کشور میزان حضور داشتند.

مطالب بیشتر از بدون شرح