خبر فوری

خبر فوری

مراسم خاج شویان در زمستان برفی صربستان

بدون شرح

مراسم خاج شویان در زمستان برفی صربستان

کلیسای ارتدوکس صربستان مراسم خاج شویان یا صلیب شویان را برگزار کرد. این مراسم یادآور تعمید عیسی مسیح است و شامل نیایش مذهبی و شنا در آب سرد رودخانه یا دریاچه ها برای رسیدن به صلیب مقدس می شود.

این مراسم کلیسای ارتدوکس در کشورهای مختلف در تاریخ های متفاوت برگزار می شود.

مطالب بیشتر از بدون شرح