خبر فوری

خبر فوری

ضایعات پلاستیکی در شکم نهنگ کشته شده در ساحل نروژ

 Comments
در حال خواندن:

ضایعات پلاستیکی در شکم نهنگ کشته شده در ساحل نروژ

ضایعات پلاستیکی در شکم نهنگ کشته شده در ساحل نروژ
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

کالبدشکافی جسد یک نهنگ که هفته گذشته در ساحل نروژ پیدا شد نشان می دهد که در درون شکم این نهنگ بیش از ۳۰ کیسه پلاستیکی و اشیای دیگر پلاستیکی وجود داشت.

هفته گذشته مسئولان تلاش کردند که این نهنگ ۶ متری را به دریا بازگرداندند اما پس از این که در این امر ناموفق بودند مجبور شدند که با شلیک گلوله جان او را بگیرند.

یکی از مقامهای نروژی با اشاره به این اتفاق گفته است که ضایعات پلاستیکی یک مشکل بین المللی در ساحل اقیانوسهاست.