خبر فوری

خبر فوری

کاهش مالیات شرکتهای فعال در صنعت نفت عربستان سعودی

 Comments
در حال خواندن:

کاهش مالیات شرکتهای فعال در صنعت نفت عربستان سعودی

کاهش مالیات شرکتهای فعال در صنعت نفت عربستان سعودی
اندازه متن Aa Aa

دولت عربستان سعودی میزان مالیات مربوط به شرکتهای فعال در صنعت نفت را کاهش داد.

بدین ترتیب میزان مالیات شرکتهای فعال در این بخش بین ۵۰ تا ۸۵ درصد خواهد بود و براساس حجم سرمایه گذاری آنها تعیین خواهد شد. مالیات شرکتهایی که بالای رقم ۹۹ میلیارد یورو سرمایه گذاری داشته باشند به ۵۰ درصد تقلیل خواهد یافت.

عربستان سعودی در سال ۲۰۱۸ قسمتی از شرکت عظیم نفتی آرامکو را وارد بازار بورس ریاض خواهد کرد. این اقدام در جهت جذب حجم بالای سرمایه گذاری در این کمپانی ارزیابی شده است.