خبر فوری

خبر فوری

پاندایی که شیر خورد!

بدون شرح

پاندایی که شیر خورد!

شیر دادن یک پاندا به نوزادش در جنگلی در شمال غربی چین دوربینها را مجذوب خود کرد.

پژوهشگران می گویند این جانوران تا دو سالگی به توله های خود شیر می دهند.

مطالب بیشتر از بدون شرح