خبر فوری

خبر فوری

فرار خوک‌ها ژاپن را به دردسر انداخت

بدون شرح

فرار خوک‌ها ژاپن را به دردسر انداخت

تنها یک تصادف کافی بود تا خوک‌ها به سرعت از کامیونی که در حال حمل آنها بود فرار کنند و باعث شوند بزرگراه بند بیاید. این حادثه روز پنجشنبه در ژاپن روی داد. ده‌ها پلیس به مدت ۵ ساعت به دنبال خوک‌های فراری بودند تا عبور و مرور را به حالت عادی دربیاورند.

مطالب بیشتر از بدون شرح