خبر فوری

خبر فوری

تصویر دختر نقاش ترک، نقش بر دیواری در نیویورک

بدون شرح

تصویر دختر نقاش ترک، نقش بر دیواری در نیویورک

بنکسی، هنرمند نامی، از اثر تازه خود در نیویورک پرده برداشت. این اثر به ماجرای «زهرا دوگان» هنرمند ترک می‌پردازد که به خاطر کشیدن یک نقاشی به بیش از سه سال زندان محکوم شد.

مطالب بیشتر از بدون شرح