خبر فوری

خبر فوری

غبارروبی پل مقدس شینکیو در ژاپن

بدون شرح

غبارروبی پل مقدس شینکیو در ژاپن

روحانیون آیین باستانی شینتو در مراسمی سنتی پل مقدس شینکیو را غبارروبی کردند.

این پل که طول آن به ۲۸ متر می‌رسد روی رودخانه دایا در شهر نیکو در شمال توکیو پایتخت ژاپن قرار دارد.

این ناحیه که شامل معبد فوتاراسان و زیارتگاه‌های دیگر می‌شود در فهرست میراث بشری یونسکو به ثبت رسیده است.

مراسم سنتی غبارروبی پایان سال این پل در روز چهارشنبه ۱۲ دسامبر برگزار شد.

مطالب بیشتر از بدون شرح