خبر فوری

خبر فوری

نمایشگاه دیجیتالی آثار ونسان ون‌ گوگ در پاریس

بدون شرح

نمایشگاه دیجیتالی آثار ونسان ون‌ گوگ در پاریس

پاریس از روز جمعه ۲۲ فوریه میزبان نمایشگاهی دیجیتالی از آثار ونسان ون گوگ، نقاش مشهور هلندی است. در این نمایشگاه به کمک فناوری‌های دیجیتال و با به حرکت درآوردن و چرخاندن و شناور ساختن آثار ون گوگ و همزمان استفاده از موسیقی، به شاهکارهای هنری او جانی دوباره داده شده است. به گفتۀ مدیر نمایشگاه، با این ابتکار، بازدیدکنندگان نگاهی نو به آثار ون گوگ داشته و در دنیای او غوطه‌ور خواهند شد.

مطالب بیشتر از بدون شرح