خبر فوری

خبر فوری

نبرد شترها در شهر لیه پاکستان

بدون شرح

نبرد شترها در شهر لیه پاکستان

نبرد شترها هر چند رسما در پاکستان ممنوع است اما در عین حال محبوبیت خود را در این کشور حفظ کرده است.

هزاران نفر روز چهارشنبه در شهر لیه پاکستان به تماشای نبرد شترها پرداختند. صاحب شتر پیروز در نبرد روز چهارشنبه شترها در لیه رقمی معادل ۷۱۵ دلار دریافت کرد.

شهر لیه در ایالت پنجاب پاکستان واقع شده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح