خبر فوری

خبر فوری

تستهای زیست محیطی روی خودروهای تولیدی اروپا آغاز شد
اتحادیه اروپا اعلام کرد می خواهد تمام خودروهایی که در قاره سبز تولید می شوند را به نحوی کنترل کند تا این خودورها دیگر عامل آلودگیهای زیست محیطی
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار اروپایی

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش