خبر فوری

خبر فوری

African migrants hold placard protest outside Israel Supreme Court
دولت اسرائیل پس از رای دیوان عالی این کشور در ماه اوت سال ۲۰۱۷ این تصمیم را اتخاذ کرده است. عالی ترین مرجع قضایی اسرائیل به دولت اجازه داد تا پناهجویان اهل اریتره و سودان را پس از موافقت با رواندا به این کشور آفریقایی بفرستد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش