خبر فوری

خبر فوری

NICOLAS MADURO
نماینده پرو در سازمان ملل: «ما نگران شمار رو به افزایش نقض حقوق بشر در ونزوئلا هستیم که شامل مواردی مانند قتل‌های فراقضایی، استفاده بیش از حد از زور، دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و عدم دسترسی به عدالت می‌شود.»
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش