خبر فوری

خبر فوری

Samir Amin
این اقتصاددان برجستۀ آفریقایی که یکی از روشنفکران قرن بیستم در نقد نظام سرمایه‌داری جهانی محسوب می‌شد، معتقد بود که دیدگاههای مارکس «هرگز تا این اندازه مفید نبوده است».
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش