خبر فوری

خبر فوری

رد درخواست آزادی کشیش آمریکایی، ارزش لیر ترکیه را باز هم کاهش داد
این درحالی است که لیر ترکیه روز گذشته ۱۶ اوت هم ۵ درصد کاهش ارزش را تجربه کرده بود.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش