خبر فوری

خبر فوری

blockchain
بطور بالقوه هیچ مقامی توانایی کنترل زنجیرۀ بلوکی یا به حالت تعلیق درآوردن آن را ندارد و این کار غیرممکن است. بیش از ۹۲ درصد پول موجود در جهان، دیجیتال است و این پولی نیست که توسط دولت‌ها خلق شده باشد بلکه پولی است که تنها در اینترنت وجود دارد. چگونه ممکن است این فناوری جهان را تغییر دهد؟
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش