خبر فوری

خبر فوری

Volkswagen
این تصمیم فولکس واگن پس از گفتگوی مدیران این گروه خودروسازی با سفیر آمریکا در آلمان گرفته شده است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش