خبر فوری

خبر فوری

جدال ایران و آمریکا در لاهه؛ در نخستین دور استماع چه گذشت؟
پس از یک هفته جدال حقوقی ایران و آمریکا بر سر اموال مسدود شده بانک مرکزی سرانجام دور اول استماع دو طرف در دیوان بین المللی دادگستری به پایان رسید. این یک هفته در لاهه چه گذشت؟ این دعوی بر سر چیست و چه روی خواهد داد؟
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش