خبر فوری

خبر فوری

ترمیم کابینه ادوارد فیلیپ؛ فرانسه پس از ۱۴ روز صاحب وزیر کشور شد
«بحران» سیاسی در کابینه آقای فیلیپ دو هفته پیش و پس از آن آغاز شد که ژرار کلمب، وزیر کشور برخلاف تمایل امانوئل ماکرون، دولت را ترک کرد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش