خبر فوری

خبر فوری

Gibraltar
بسیاری بر این باورند که تهدیدات آقای سانچز در موضوع جبل‌الطارق با اهداف داخلی انجام شده؛ بویژه آنکه قرار است آخر هفتۀ آینده در منطقۀ اندلس اسپانیا در مجاورت جبل‌الطارق، انتخابات محلی برگزار شود.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش