خبر فوری

خبر فوری

شرکت اپل نقص امنیتی «فیس تایم» را تایید کرد
با این نقص امنیتی، می‌توان صدا و تصویر طرف مقابل را حتی قبل از اینکه او به تماس تلفنی پاسخ دهد، دریافت کرد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش