خبر فوری

خبر فوری

شکایت قضایی تیم ملی فوتبال زنان آمریکا در خصوص شرایط تبعیض آمیز جنسیتی
در این شکایت که به یک دادگاه فدرال در شهر لس آنجلس ارائه شده نسبت به شرایط متفاوت و تبعیض آمیز فدراسیون در زمینه های آموزش، سفر و نیز دستمزد بازیکنان به شدت اعتراض شده است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش