خبر فوری

خبر فوری

Una sezione del muro tra Usa e Messico nei pressi di Anapra, Ciudad Juarez
۱۲ سناتور جمهوریخواه همراه با ۴۵ سناتور دموکرات فرمان ترامپ را رد کردند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش