لیبرا، ارز رمزی فیسبوک سال بعد وارد بازار می‌شود
مدیران فیسبوک قول داده‌اند از اطلاعات حساب کالیبرای کاربران برای منظورهای تبلیغاتی استفاده نخواهند کرد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار