خبر فوری

خبر فوری

 آغاز مرحله چهارم مسابقه قایقرانی «ولوو اوشن ریس»
ولوو اوشن ریس مسابقه ای است که شرکت کنندگان در آن به مدت هشت ماه و طی یازده مرحله مسافتی به طول ۸۳ هزار کیلومتر معادل ۴۵ هزار مایل دریایی را می پیمایند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش