خبر فوری

خبر فوری

الیور استون، کارگردان آمریکایی
این کارگردان هالیوودی می‌گوید فرانسه مدل ژاک شیراک را ترجیح می‌دهد
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش