خبر فوری

خبر فوری

تغییرات آب و هوایی ژوئن ۲۰۱۸؛ بارندگی شدید در جنوب اروپا و خطر خشکسالی در ایرلند
دمای هوا در ماه ژوئن امسال در سراسر جهان حدود ۴ دهم درجه بیشتر از میزان میانگین بود
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش