خبر فوری

خبر فوری

آمریکا نگهبان پیشین اردوگاه کار اجباری نازی‌ها را به آلمان بازگرداند
یاکیف پالی ۹۵ ساله در دوران حکومت نازی‌ها از نگهبانان مسلح اردوگاه کار اجباری «تراونیکی» در لهستان بود.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش