خبر فوری

خبر فوری

 پکن؛‌ رمزها و نشانه‌ها در «معبد بهشت»
معبد بهشت پر است از راز و نماد و افسانه‌های چین باستان. ۹ سر اژدها در معبد بهشت پکن یکی دیگر از نمادهایی است که در ساختار این بنا دیده می‌شود
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش